Projektowanie ekonomiczne to projektowanie efektywne, z
uwzględnieniem kosztów realizacji i opłacalności inwestycji.
PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE

PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE

Architekt jest zawodem opartym na zaufaniu. Inwestor, powierzając nam projekt, powinien się spodziewać, że będziemy szanować każdą wydaną przez niego w przyszłości, na realizację zamierzenia, złotówkę. Projektowanie ekonomiczne to projektowanie efektywne, z uwzględnieniem kosztów realizacji i opłacalności inwestycji. Nie oznacza ono obniżenia wartości estetycznej - często wręcz przeciwnie. To projektant najlepiej wie, gdzie w projekcie należy szukać oszczędności i jak podnosić standard budynku minimalnym kosztem. Prostota rozwiązań budowlanych i instalacyjnych. Minimalizacja przestrzeni komunikacyjnych, oszczędne gospodarowanie powierzchnią budynku. Ekonomiczna zabudowa działki. Staramy się całą tę wiedzę wykorzystać dla dobra Inwestora.

W praktyce projektowej bardzo częsta jest świadoma rezygnacja projektantów z kontroli kosztów przyszłej realizacji i przenoszenie tego zadania na Inwestora. Jednak naszym zdaniem nie jest to działanie rzetelne. W procesie inwestycyjnym nikt nie jest w stanie zastąpić projektanta, bo to na etapie powstawania koncepcji, pierwszej wizji budynku, powstać może najwięcej nieodwracalnych błędów, rzutujących na przyszłe powodzenie inwestycji. Ten pierwszy, najważniejszy etap „creatio ex nihilo”, paradoksalnie bywa traktowany najmniej odpowiedzialnie. Częstą praktyką jest tworzenie szybkich koncepcji wykonywanych przez projektantów w ramach oferty do przetargu. Są to zwykle przypadkowe obrazki elewacji, bryły budynku, bez jakiejkolwiek głębszej analizy funkcjonalnej. Powoduje to w konsekwencji przyjmowanie przypadkowych rozwiązań na starcie projektu. Inną praktyką jest tworzenie wstępnej koncepcji przez inwestora i bezkrytyczne jej przyjmowanie przez architekta. Naszym zdaniem, w takim przypadku obowiązkiem projektanta jest zawsze analiza takiej koncepcji i ewentualna propozycja możliwych innych rozwiązań, bardziej ekonomicznych ze względu na interes inwestora. W naszej praktyce projektowej, wykonanie koncepcji traktujemy zawsze bardzo poważnie.